l grop la istoria l guant i bai i retrac

... l va inant: N grop da Bal che à fat storia

 

 

Desche bendeché sozede canche se taca a aer suzess e gratificazions , ence ti doi Gropes da Bal no à mencià la stritarìes e del '65 Don Mazzel, semper a cef de duta la organisazions che podea te vèlch maniera portèr inant la "costion ladina", l scrivea che per chel che vèrda la proes e i sorastanc, i gropes aessa cognù restèr ben spartiì, ma no coscì per la manifestazions te comun de Cianacei e fora olache per fèr numer e aer più suzess, smendran la speises, i doi gropes fossa doventé demò un soul gran grop de "Auta Fascia".

Enlouta l'era Bepin de Mita a cef de duc. El, scialdi regolà de scur, béleche mai regolà a l'antica, desche perauter aessa carenà te sia pojizion, l vidèa sie Grop desche se el enstess fossa na fegura che se tegn fora, enscinamai canche l Grop balèa, l stajea te mez al cerchie de camaric e camarites con l zigaret te bocia e i piesc che batea l ritm de na mùsega tant revel gustégola.

Na manifestazion che de chi tempes voi recordèr l'è chela de Zofingen te la Svizera. Ence chel'outa sessaben i Fascegn se aea merità n articol con foto sul Folio.
 

I raporc entrà i sorastanc di doi gropes no era segur scialdi soriì, ma se vardèa de passèr sora ogne "strainteniment" per l ben del grop e l'amor de la tradizions che no podea vegnir lascèdes sù cauja problemes personèi...
Enterdèna ta Cianacei la direzion passèa te man de Amadio Micheluzzi...

Zacan, ai 30 de aost del 1965 duc a una per l ben e l manteniment de la tradizions, i sorastanc di gropes per endrez de l'Union e dedant al diretor de l'Enal de Trent, i à volù enjigner n contrat de "fujion ofizièla di doi gropes".

Per desgrazia i sorastanc de Cianacei e Gries no à sapù se cordèr e i no vedea de bon eie na fujion.
Bepin de Mita, l'istess l'era scialdi più segur che na fujion fossa stat la soluzion ai straitenaments.

Tantocant la sies era demò fantasies e l grop de Cianacei ti egn che vegnìa se à desfat, ma i balarins che volea balèr, i podea ben segur jir a balèer con chi de Penìa e Dèlba.

Dò la mort de Bepin l'é stat Giacinto Micheluzzi per n trat a tor te man l grop; dò da el Guido Iori Berghin che se à pissà de jir a domanèr ufizialmenter ai balarins de Cianacei de se jontèr a chi de Dèlba.
 

 
L'é stat coscì che zacan se à binà i doi gropes per mai più se desfèr.

Da enlouta l Grop de Folclor no é mai più stat despartì e l no se à mai più desfat, Stefan Bernard de Mànele.
 

 
Amò anchecondì Stefan Bernard l vida, coordinea e comana 40 componenc con n sotil "savoir faire" tipich de l'esser de n politich l'é stat segur bon de encontentèr i mèlcontents e fèr tèjer i zavareousc.  

 
Da enlouta, de mércol, duc sa, l'é dì de proa, e se se bina con tropa legreza e bona voa, dò egn de "plindernaments" da n post en l'auter, sun scola de Penìa, te senta del Grop.

De gran valuta per l davegnir l'é zenz'auter la gran presenza de jogn engaissé a portèr inant, bai, tradizions e legreza! L davegnir del Grop descheche disc l president ence te sie descors, l'è te man o miec ti piesc di jogn!!!!
 

Anchecondì l grop viventea la festes de paìsc, de gejia e cheles "turistiches", l se moscia a bai e encuntèdes internazionèles de Folclor desche a la "Kursaal" de Maran, per l Gran Bal de Sènta Zezilia ai 22 de November; a Jenbach, forin Austria, per la scontrèda di gropes da bal ladin e ence da foravia; a Salzburg, olache i se à fat onor endodanef con na gran foto sul folio, e finamai a Praga, dessema a gropes da ogne pèrt del mond.

Dut chest percheche tel doimile ge vel se averjer e se fèr cognoscer...

No mencia segur i contac atives con de etres gropes de la ladinia desche nesc jormegn i Gherdeneres, Badioc, Fodomes e Ampezegn, per mesurèr capazitèdes, emparèr fegures de bal neves e cognoscer idees desvalives con chela de se arvejinèr a na cultura ladina no più despartida, ma demò "ferida" da na politica de spess falèda.

Aldidanché no bèsta più stèr sul so, prejentèr nesc bai e se isolèr, ge vel vardèr de jir scialdi coi tempes e se miorèr man a man te ogne ciamp, no demò tel bal, ma ence te la enriscida, te la prejentazion, te la cura de la mondures...

Nos del grop da bal e gé enstessa confidon te nos duc e te nosc president a cef, che fossane bogn de fèr crescer n Grop da Bal che porta inant tradizions, mùseghes e bai veiores te na verscion scialdi più neva e moderna per restèr al pas coi tempes ajache nos, veies, no volon doventèr e vardaron de poder balèer chest bal lènch 50 egn e passa amò per tropes centenees de egn!!!!
 

Informativa Privacy
e Cookie 

Tout fora dal liber "N bal lènch 50 egn" de Claudia Conta
 

1 - piata dant